Zásady ochrany osobních údajů

Kdo je správce vašich osobních údajů 

Jsem Ivana Metelková, Husova 491, 793 26 Vrbno pod Pradědem a provozuji tuto webovou stránku. Určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem a po jak dlouhou dobu. Vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním mohou pomáhat. 

Kontaktní údaje 

Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat na e-mailu: ivana@ivanametelkova.cz. 

Prohlašuji 

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů: 

– budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, 

– plním informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, 

– budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR. 

Rozsah osobních údajů a účely zpracování 

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů: 

● plnění smlouvy – vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno potřebuji k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do aplikace, zasílání online kurzu, atd.), dodání zboží. 

● plnění zákonné povinnosti – vaše osobní údaje potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů. 

● marketing – zasílání novinek – vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využívám za účelem marketingu – zasílání obchodních sdělení v přímé souvislosti s poskytnutými službami. Dělám tak z oprávněného zájmu, neboť předpokládám, že vás novinky na základě vámi projeveného zájmu zajímají, a to po dobu 10 let od poslední objednávky/stažení produktu. Vždy se však můžete použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu z odebírání odhlásit. 

Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak. 

Cookies 

Při procházení mých webových stránek zaznamenávám vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte, a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu vám mohu nabídnout ještě lepší služby. 

Cookies pro cílení reklamy nevyužívám. 

Moje webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači sami zakázat. 

Zabezpečení a ochrana osobních údajů 

Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je, jako kdyby byly mé vlastní.Přijala jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů, zejména.

Předání osobních údajů třetím osobám 

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují. 

Jsou to poskytovatelé následujících platforem: 

Mailerlite

Facebook 

Google 

Sipleshop

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. V takovém případě budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe. 

Předávání dat mimo Evropskou unii 

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU. 

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů 

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: ivana@ivanametelkova.cz. 

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů. 

Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč. 

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů. 

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. 

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování (např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení).

Právo na přenositelnost 

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace pošlu ve strojově čitelné podobě.

Právo na výmaz (být zapomenut) 

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymaži veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh.

V některých případech jsem ale vázána zákonnou povinností, např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smaži takové osobní údaje, které touto povinností nejsou vázány. O dokončení výmazu vás budu informovat na e-mail. 

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů 

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu ráda, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit. 

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení 

E-maily s inspirací, články, produkty a službami vám zasílám na základě mého oprávněného zájmu. Vždy můžete ukončit odběr mých e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu. 

Mlčenlivost 

Všichni, kdo budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích i o provedených bezpečnostních opatřeních. Mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné třetí straně. 

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018.

 

Přidat element